COVID19: Přijímáme objednávky z Eshopu, Instagramu, Facebooku - dodání DPD nebo osobní odběr na prodejně v Brně.

Soutěž s Nebbia Brno

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
 
 
I. ORGANIZÁTOR A PROVOZOVATEL
 
Provozovatelem a organizátorem soutěže „Soutěž s Nebbia Brno“ (dále jen „Soutěž“) je Nebbia Brno, OC Olympia Brno, U Dálnice 777, 664 42 Modřice (dále jen „Organizátor“).
 
 
II. TERMÍN KONÁNÍ
 
Soutěž bude probíhat v termínu od 16.2.2021 00:00:00 hod do 16.03.2021 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“).
 
 
III. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY
 
Soutěž se vztahuje na 1ks legín Nebbia Dreamy Edition Bubble butt  (dále jen „soutěžní výrobek“).
Soutěžní výrobek naleznete zde  https://bit.ly/Dreamy_Bubble_Butt
 
 
IV. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE
 
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
 
2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
 
3. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.
 
 
V. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI
 
1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže:
a) zakoupí na webu http://bit.ly/Chci_soutezit_s_Nebbia_Brno libovolné výrobky značky Nebbia v minimální výši 1490Kč (55 Euro) a
b) do poznámky při nákupu napíše #SoutezSNebbiaBrno

2. Spotřebitel se může soutěže účastnit opakovaně, vždy s novým soutěžním nákupem.
 
 
VI. URČENÍ VÝHERCŮ
 
1. Po skončení soutěže bude ze všech zaregistrovaných soutěžících vylosován 1 výherce.
 
2. Výherce bude kontaktován na kontakt, který uvedl do své objednávky. Losování výherce proběhne na sociálních sítích.
 
3. Výherce je povinen do tří dnů od kontaktování kontaktovat organizátora za účelem sdělení kontaktních údajů a informací potřebných pro čerpání výhry.
 
4. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení všech účtenek a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé soutěžní registrace.
 
5. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže nebo nesdělení kontaktních údajů v daném termínu, bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 
 
VII. VÝHRY V SOUTĚŽI
 
1. Výhrou jsou 1ks legín Dreamy Edititon Bubble Butt značky Nebbia v libovolné barvě a velikosti, dostupné na eshopu na adrese https://bit.ly/Dreamy_Bubble_Butt (dále jen „zboží“) v celkové hodnotě 2.218 Kč

2. Součástí výhry bude osobní věnování a podpis hlavní designérky značky Nebbia.
 
3. Soutěžící nemůže nárokovat jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
 
 
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE A ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE
 
1. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit.
2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 
3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese https://www.nebbia-brno.cz/
 
 
IX. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL
 
1. Vyplněním údajů v objednávce a vyplněním soutěžního hesla #SoutezSNebbiaBrno každý soutěžící uděluje Organizátorovi soutěže „Soutěž s Nebbia Brno“ (dále jen „Správce“), aby zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- adresa
- e-mail
- telefonní číslo
 
2. Údaje uvedené v bodě 1. je nutné zpracovat za účelem organizace soutěže.
 
3. S výše uvedeným zpracováním uděluje soutěžící svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 
4. Soutěžící má podle Nařízení právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět ,
- požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po Správci výmaz svých osobních údajů,
- na přenositelnost údajů.

 
V Brně dne 16. 2. 2021